Garasjeanlegg med 54 parkeringsplasser 1180m2 UET.
Lager 1150m2 1.ETG og kontorer 420m2 2.ETG, totalt 2750m2.
Beskrivelse av utførtarbeider: Grunnarbeider, betong, mur og utenomhus. Gravde masser 5300m3.
Fundamentering stålkjernepeler 1200lm, pluss spunting 400m2.Betongmengde 1400m3, armering 9500kg.
Veier og parkering 2600m2 og muret brannvegg 600m2.
Plassstøpt dekke armert for belasting 6000kg per m2. Totalt dekke 1250m2.

Totalt utført arbeid: 13 millioner kr, eks MVA.
Byggetid: 7 måneder.