Støping av grunnmurer, graving og betongarbeider for 5 hus, vann og avløpsledninger 400lm. Utenomhus murerarbeider. Utført 2013.