To garasjer, 90m2, bod over 100m2 og miljømur forstøttning for terreng.