Barnehage 220m2 grunnflate.
Graving, sprenging, vann og avløp overvannshåndtering.
Betongarbeider mur og utenomhusarbeider.
Utførte arbeider 2,3 millioner kr eks MVA, byggår 2012/13.