Ny adkomstvei med grannitmurer, portstolper, asfaltering og brostein.
Utført 2015.