Grefsen VGS Morells vei 20.
Total entreprise: tilfluktsrom 370m2 UETG, gymnastikksal og garderober  330m2 1.ETG, omfattet koordinering alle arbeider.
Grunnarbeider graving 2000m3, betong tilfluktsrom 310m3, 210m2 teglforbrenning, bærekonstruksjon av stål 12 ton.

Totalt utført arbeid: 6 millioner kr, eks MVA i 1989 kurs.
Byggetid: 10 måneder.