Skiferterrasse, beplantning ferdiggress.
Grave og betongarbeider tilbygg.
Utført arbeid: Kr.eks MVA 4 millioner, år 2008/09