Graving, støping, flilegging svømmebasseng, forstøtning, granittmur langs bekkeleie. Utenomhus arbeider, levering og montering av smijernsgjerde.