Underjordisk garasje på 72m2 med plenareal og terrasse på taket.
Forblending med naturstein garasje, beplantning og utenomhusarbeider.

Slik så det ut før:


Tomtearealet var uegnet til opphold.